Royal Canin Ljubljana d.o.o. predstavlja

Splošne pogoje Programa zvestobe 4+1

1.
Pod temi splošnimi pogoji predstavlja Royal Canin Ljubljana d.o.o., Letališka cesta 29a, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju prireditelj) Program zvestobe 4+1 za svoje končne kupce - lastnike mačk in psov (v nadaljevanju program zvestobe), ki ga nudi preko svojih prodajnih partnerjev (veterine in specializirane trgovine).

A. PROGRAM ZVESTOBE

2.
Prireditelj bo k sodelovanju v programu zvestobe povabil vse svoje prodajne partnerje v Republiki Sloveniji. Na podlagi prirediteljevega povabila se vsak prodajni partner v program zvestobe vključi prostovoljno in s prirediteljem sklene Dogovor o sodelovanju pri organizaciji programa zvestobe.
Prodajni partner se mora v program zvestobe vključiti oziroma prijaviti najkasneje do 31.5.2018 na enega od spodaj navedenih načinov.

Podpisano Pristopno izjavo skupaj s podpisanim Dogovorom o sodelovanju pri organizaciji programa prodajni partner lahko posreduje:

Prijava mora vsebovati:

3.
Program zvestobe je namenjen končnim kupcem - fizičnim osebam, ki so državljani Republike Slovenije oziroma imajo bivališče v Republiki Sloveniji.
Fizične osebe, mlajše od 18 let, lahko v programu zvestobe sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev ali zakonitih zastopnikov.

4.
Prodajni partner in končni kupec s pristopom v program zvestobe sprejmeta splošne pogoje tega programa, ki so navedeni v nadaljevanju. Splošni pogoji bodo ves čas trajanja programa zvestobe objavljeni na spletni strani www.programzvestobe.si in jih končnemu kupcu na njegovo zahtevo v fizični obliki izroči tudi prodajni partner.

5.
Program zvestobe poteka od 11.4.2018 do 31.12.2018.
Do 31.10.2018 Royal Canin prodajnim partnerjem nudi kupone zvestobe.
Do 31.12.2018 lahko končni kupci koristijo ugodnosti iz naslova zvestobe pri sodelujočih prodajnih partnerjih.
Do 31.1.2019 morajo sodelujoči prodajni partnerji predložiti prireditelju vse kupone za uveljavljanje ugodnosti iz naslova zvestobe vseh sodelujočih končnih kupcev.

6.
V okviru programa zvestobe končni kupec zbira nakupe, ki so evidentirani na kuponu zvestobe, skupaj s kopijo računa, izdanega s strani prodajnega partnerja, kjer končni kupec opravlja nakupe. Končni kupec lahko nakupe, evidentirane na enem kuponu zvestobe, opravi le pri enem prodajnem partnerju.

Za nagrado za zvestobo prireditelj preko prodajnega partnerja končnemu kupcu podari brezplačno peto vrečo hrane za mačko ali psa, ki ustreza vrednosti najcenejšega kupljenega izdelka, ki je evidentiran na kuponu zvestobe in jo prodajni partner izroči kupcu v zameno za pravilno in v celoti izpolnjen kupon zvestobe.

Ugodnosti iz programa zvestobe je mogoče uveljavljati za nakupe hrane linij:

ter ločeno za naslednje kategorije:

B. SPLOŠNO

10.
Nihče od zaposlenih v podjetju Royal Canin Ljubljana d.o.o. ne sme sodelovati v programu zvestobe.

11.
V primeru sporov, ki nastajajo v zvezi s programom zvestobe ali nagradno igro, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ljubljana, 5.04.2018